Noskursen är kursen där hunden är specialisten. Du får lära dig olika sätt att ta tillvara hundens fantastiska luktsinne.
Kursen innehåller spår, uppletande ute och inne samt en introduktion till specialsök på specialsöksplattform och på golvbana.
Vi använder klicker under kursen, om du inte gjort det tidigare meddela detta vid anmälan så löser vi det i samband med kursstart!
Tikar får ej deltaga medan de löper!

Instruktör: Marika Barck.

Tänk på att ha skor och kläder efter väder samt en handduk med till hundtassarna om vi går in!